Vad är en elcykel?

En elcykel är en cykel med en elektrisk hjälpmotor. Det innebär att du får extra kraft när du trampar på pedalerna. En elcykel är inte som en moped där du sitter stilla, utan du måste själv aktivt cykla för att kunna ta del av hjälpmotorns effekt.

Elcykel är ingen ny uppfinning. Redan på 1890-talet blev de första el-cyklarna patenterade i USA. Den största anledningen till att el-cykel inte blivit någon succé förrän de senaste åren är i huvudsak att batteriteknologin inte varit lika väl utvecklad som den är idag och därmed verkligen gjort cykeln användarvänlig.

Tidigare användes blybatterier som var för tunga och innehöll för lite kraft för att vara ett fullvärdigt alternativ som kraftkälla för en elcykel. Utvecklingen av Litiumbatterier, som både är lätta och innehåller flera gånger så mycket energi per kilo som blybatterier, har gett elcykeln ett uppsving. På samma sätt som i mobiltelefoner har batteriteknologin varit helt avgörande för el-cykelns produktionsutveckling. Man kan jämföra det med hur många som skulle köpa en Iphone med ett 4 kg tungt blybatteri istället för dagens lätta litiumbatterier…..

Varför skaffa elcykel?
De flesta har vid något tillfälle använt sig av en cykel men för många är steget till att använda cykeln för den dagliga transporten lite för högt. Med en elassisterad cykel skulle det steget bli mer överkomligt. E- Green cyklar gör det möjligt att för alla att ta sig runt på två hjul.

Cyklar med elektrisk hjälpmotor är kanske än så länge ingen vanlig syn i Sverige, men det är på väg att förändras! I dagens samhälle finns det redan många förnuftiga argument till varför vi bör cykla mer. Om man utöver de positiva effekterna med cykling upptäcker hur behagligt det är att cykla med lite extra hjälp i uppförsbacken eller i motvind tack vare en elassisterad cykel, så är det nog många fler som skulle välja att cykla framöver.

Vad räknas som en elcykel?
Vad som räknas som en elcykel är reglerat av transportverket och har följande begränsningar:

  • Hjälpmotoren kan ha en effekt på upp till max 250W.
  • Det krävs att man själv trampar på pedalerna för att motorn skall vara verksam. Det skall alltså inte vara möjligt att sitta still på cykeln och accelerera med ett gashandtag.
  • Motorn skall koppla ur när man slutar att trampa eller när man bromsar.
  • Maximal hastighet är 25km/h. Över den hastigheten skall motorn koppla ifrån.

Vid tillfällen där ett eller flera av ovan krav inte är uppfyllda skall elcykeln betraktas som ett motoriserat körredskap och måste därmed typgodkändas och registreras som moped eller motorcykel.

En elcykel som uppfyller ovan krav är per definition en cykel och har inga krav eller användarbegränsningar i jämförelse med vanliga cyklar med tanke på cykelvägar eller parkering En elcykel kan användas av alla utan någon form av godkännande eller upplärning. Man får färdas med elcykeln på alla ställen som är tillåtet för en vanlig cykel.

Det finns ingen satt åldersgräns för elcyklar men vi rekommenderar att barn under tolv år inte använder sådana cyklar. Barn är generellt okritiska och ouppmärksamma och risken för skador ökar med hastigheten. Barn kan lätt hålla en relativt hög hastighet med en el-cykel och det bör därmed övervägas noga av föräldrarna om barnet är mogen för en sådan cykelmodell.

FAQ
Här följer de vanligste frågorna samt svar.
Vi hänvisar till våra användarmanualer, som medföljer cykeln för fullständig information om våra cyklar.

Vad är en elcykel?
En elcykel är en cykel med en elektriskmotor som ger extra kraft när man trampar.

Hur kör man en elcykel?
En elcykel framförs som en vanlig cykel med undantaget att man inte behöver tramap lika hårt och fort. Man kan själv välja hur mycket hjälpeffekt man vil ha och när. Till exempel kan man endast använda hjälpmotorn i uppförsbackar och i motvind.

Får elcyklar köras i vanlig trafik i Sverige?
Det är exakt samma trafiklagar för elcyklar som för vanliga cyklar.

Hur långt går en elcykel?
Batterilängden varierar beroende på körteknik, vikt, terräng och väderförhållande. För E-Green har vi satt ca räckvidd 30-70km. Även om batteriet är tomt så kan man framföra cykeln på vanligt sätt genom egen muskelkraft.

Hur snabbt går en elcykel?
HJälpmotorn kan hjälpa till upp till 25km/h. Det går att komma upp i högre hastigheter men då enbart med pedalkraft och ej med hjälp av motorn.

Hur stor effekt har elcykelns motor?
250W

Hur lång tid tar en laddning?
ca 4-5 timmar. Följ laddningsanvisningarna som medföljer cykeln.

Hur många laddningar klarar batteriet innan det måste bytas ut?
Man brukar räkna att ett batteri har en livslängd på 300-1000 laddningar beroende

Vad gör man med ett förbrukat batteri?
Batterier skall inte kastas som hushållsavfall, utan återvinnas som el-avfall.