Payson Checkout

Payson Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Payson Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Payson faktura eller Payson konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.

Genom att ange eller efterfråga information i Payson Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

 

Payson Checkout Användarvillkor

Genom att använda Payson Checkout godkänner du Payson AB:s (556646-2858, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna), ”Payson”, villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas (”Villkoren”). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Payson Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Payson Checkout måste du vara minst 15 år.

 

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Payson Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Payson Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förfylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förfylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

 

Betalning, avgifter

Payson Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Payson Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning, direktbetalning via bank eller Delbetalning. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Payson Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Payson kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Payson Checkout.

 

Delbetalning

Räntefritt Uppläggninsavgift Aviavgift Ränta
3 mån räntefritt 95 sek 29 0,00%
6 mån räntefritt 195 sek 29 0,00%
12 månader räntefritt 295 sek 29 0,00%
Räntebärande Uppläggninsavgift Aviavgift Ränta
24 månader 295 sek 29 9,95%

 

När du slutför ett köp via Payson Checkout träffar du och Payson ett avtal där Payson bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Payson ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Payson har.

 

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.